උපාලි කොඩිකාර අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක්.

297

හිටපු බස්නාහිර පලාත් සභා මන්ත්‍රී පොහොට්ටු පක්ෂයේ සමාජික උපාලි කොඩිකාර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මහරගම ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද තොරණ පසු ගිය දිනෙක කඩා වැටුණි. මහජනතාව ගේ ආරක්ෂාවට හානි වන අයුරින් කටයුතු කිරිම පදනම් කරගෙන කොඩිකාර මහතාව අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බවට ඉහල පෙලේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here