ජනපති අතට පත්වුනු අලුත්ම බුද්ධි වාර්ථාව. සජිත් දිනුම් සියයට 51.59 යි.

9596

2019-11-12 දින උදැසන 8.45 පමණ වන විට ජනාධිපති බුද්ධි අංශ විසින් විශේෂ වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයා වෙත යව තිබෙන අතර එහි සදහන් වන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා 51.59% චන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්න බවය.

1 COMMENT

  1. විශිෂ්ටයි, අන්න එකමයි සිද්ද වෙන්නත් ඕනා, නැත්නම් ලංකාව ආයේ 2015 ට ඉස්සෙල්ල තිබ්බ බීෂිත යුගයට ගියොත් රටම විනාසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here