ජෝසප් පරරාජසිංගම් ඝාතන නඩුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලේයාන් නිදහස්

2

දෙමළ ජාතික සංවිධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝසෆ් පරරාජසිංගම් ඝාතන නඩුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිල්ලේයාන් නොහොත්  සිවනේස්තුරයි චන්ද්‍රකාන්තන් ව නිදහස් කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here