20ට විරුද්ධව සජිත්ගෙන් ඓතිහාසික ප්‍රකාශයක්.

54

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ට එරෙහිව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දින සිදු කරන ලද දේශනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here