20 සම්මත වෙන්න දෙන්න එපා. විගණන නිළධාරීන් සජිත්ගෙන් ඉල්ලයි.

99

අද දින(17) ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවා සංගමයේ විධායක කමිටු සමාජිකයන් පිරිසක් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව මුණ ගැසිණි.ඊට අදාලව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කල නිවේදනය පහත දැක්වේ.

අද දින ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවා සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයින් මා හමුවුනා. එහිදී ඔවුන් යෝජිත 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් රාජ්‍ය මුල්‍ය පාලනයට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව මා සමග සාකච්ඡා කළා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 153 හා 154 ව්‍යවස්ථා මගින් විගණකාධිපති තනතුරත්, විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවත් පිහිටුවා තිබෙන අතර එමගින් ස්වාධීන විගණන සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. එසේම රාජ්‍ය ආයතන පමණක් නොව රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම රජයට අයත් සමාගම් විගණනය කිරීමේ වගකීමද විගණකාධිපතිවරයා වෙත පවරා තිබුනා. විගණකාධිපතිවරයා වග කිවයුතුව ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට පමණයි. පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය පාලන බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රාජ්‍ය විගණනය කටයුතු කරනු ලැබුවා.

නමුත් යෝජිත 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව අහෝසි කිරීමටත්, රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කොට ඇති රජයට 50% ට වඩා කොටස් හිමි සමාගම් ද, ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාල මෙන්ම පොලිස් හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාද විගනණයෙන් ඉවත් කොට තිබෙනවා. එසේම, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 170 වන ව්‍යවස්ථාව මගින් විගණකාධිපතිවරයා රජයේ නිලධාරියෙකු නොවන බවට සඳහන්ව තිබූ වගන්තියද ඉවත් කිරීමට යෝජනා කොට තිබීම මගින් විගණකාධිපතිවරයාගේ ස්වාධීනත්වයද අභියෝගයට ලක් වී තිබෙනවා.

මෙම යෝජනා හරහා 19 වන සංශෝධනය මගින් රාජ්‍ය විගණනයට යටත් කරන ලද රුපියල් ට්‍රිලියනයක පමණ වත්කම් සහිත රාජ්‍ය සමාගම් 117 ක් රාජ්‍ය විගනණයෙන් බැහැර වන බවත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 ව්‍යවස්ථාව හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී ඇති බලතල බරපතල අන්දමින් හෑල්ලුවට ලක්වීම පිළිබඳවත්, මෙමගින් රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනයට සිදු විය හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳවත් විගණන නිලධාරීන් කරුණු ඉදිරිපත් කොට සිටියා.

අප විසින් දැනට යෝජනා කොට ඇති 20 ප්ලස් යෝජනාවලිය හරහා කිසිදු බාධාවකින් තොරව ස්වාධීන රාජ්‍ය විගණන සේවය ස්ථාපිත කිරීමටත්, 19 වෙනි සංශෝධනයේ පවතින සුළු අඩුපාඩු ද නිවැරදි කොට රජයට සම්බන්ධ සියළුම ආයතන විගණනය කිරීමේ බලය ලබා දීමටත් යෝජනා කරන බවට මම විගණන සේවා සංගමයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here